Programa d'iniciació a la investigació

Es tracta de donar l’oportunitat als estudiants (del grau de Química fonamentalment) de participar en tasques bàsiques del laboratori d’investigació, com preparació de materials, mesura de característiques de dispositius, interpretació, modelització i presentació de resultats, en els següents temes:

  • cèl·lules solars nanoestructurades i orgàniques
  • producció de combustible de llum solar amb semiconductors

Els estudiants seleccionats treballaran en una de les línies d’investigació del Grup sota la direcció d’un investigador/a responsable. La dedicació mínima serà de 6 hores setmanals al llarg del segon semestre del curs. L’horari es convindrà entre els estudiants i els investigadors responsables. En acabar els treballs faran un informe i una presentació sobre els resultats obtinguts.

Beneficis:
  • Aquestes tasques seran computables per 1.5 crèdits d’ampliació del Grau


Com participar
  1. Indicar l'interés per aquest programa enviant un e-mail a inamadmin@uji.es, amb una foto i expedient
  2. Acudir a una reunió informativa on es discutiran els detalls del programa
  3. Els estudiants seleccionats s’han de registrar en la secció People